Hình ảnh của FlamingText.com

Trang Soi Cầu Miền Bắc Chính Xác Nhất CAUVIP248.WIN http://cauvang24h.net/images/bn-vip_1.jpg

.Kết quả hình ảnh cho anh than tai
CAUVIP248.WIN SOI CẦU MIỀN BẮC CAO CẤP
۩۞۩ TRÁCH NHIỆM UY TÍN CHIẾN THẮNG ۩۞۩
۩۞۩ TRÁCH NHIỆM UY TÍN CHIẾN THẮNG ۩۞۩
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
mới (1 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 700.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành độc thủ lô chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ
NGÀY ĐỘC THỦ LÔ KẾT QUẢ
mới mới
20/10/2017 51 TRUNG BTL 51
19/10/2017 83 TRUNG BTL 83*2NHAY
18/10/2017 90 TRUOT
17/10/2017 24 TRUNG BTL 24*2nhay
16/10/2017 20 TRUNG BTL 20
15/10/2017 00 TRUNG BTL 00*2NHAY
14/10/2017 08 TRUNG BTL 08
13/10/2017 10 TRUOT
12/10/2017 66 TRUNG BTL 66
11/10/2017 79 TRUOT
10/10/2017 77 TRUNG BTL 77*2NHAY
09/10/2017 44 TRUOT
09/10/2017 05 TRUOT
07/10/2017 24 TRUNG BTL 24
06/10/2017 96 TRUOT
05/10/2017 30 TRUOT
04/10/2017 50 TRUNG BTL 50
03/10/2017 93 TRUNG BTL 93
02/10/2017 13 TRUNG DTL 13*2NHAY
01/10/2017 56 TRUOT
30/09/2017 30 TRUOT
29/09/2017 04 TRUOT
28/09/2017 75 TRUOT
27/09/2017 10 TRUOT
26/09/2017 64 TRUOT
25/09/2017 67 TRUNG BTL 67*2NHAY
24/09/2017 30 TRUOT
23/09/2017 50 TRUNG BTL 50
22/09/2017 05 TRUNG BTL 05
21/09/2017 57 TRUNG BTL 57
20/09/2017 72 TRUNG BTL 72*2NHAY
19/09/2017 96 TRUOT
18/09/2017 50 TRUOT
17/09/2017 11 TRUNG BTL 11
16/09/2017 57 TRUOT
15/09/2017 41 TRUOT
14/09/2017 51 TRUNG BTL 51
13/09/2017 34 TRUNG BTL 34
12/09/2017 04 TRUOT
11/09/2017 38 TRUOT
10/09/2017 96 TRUNG BTL 96
09/09/2017 22 TRUNG BTL 22*2NHAY
08/09/2017 74 TRUNG BTL 74
07/09/2017 16 TRUNG BTL 16*3NHAY
06/09/2017 10 TRUOT
05/09/2017 58 TRUNG BTL 58*2NHAY
04/09/2017 74 TRUNG BTL 74
03/09/2017 01 TRUOT
02/09/2017 58 TRUOT
01/09/2017 36 AN LO 36
31/08/2017 90 AN LO 90
19-30/08/2017 ..... da luu ket qua
18/08/2017 57 ĂN LÔ 57
17/08/2017 85 ĂN LÔ 85
16/08/2017 92 ĂN LÔ 92
15/08/2017 60 TRUOT
14/08/2017 22 ĂN LÔ 22
13/08/2017 70 ĂN LÔ 70
12/08/2017 95 ĂN LÔ 95
11/08/2017 18 TRUOT
10/08/2017 88 TRUOT
09/08/2017 36 ĂN LÔ 36X2
08/08/2017 87 ĂN LÔ 87X2
07/08/2017 62 TRUOT
06/08/2017 32 TRUOT
05/08/2017 88 TRUOT
04/08/2017 81 ĂN LÔ 81X2
03/08/2017 44 ĂN LÔ 44
02/08/2017 34 ĂN LÔ 34x2
01/08/2017 37 TRUOT
31/07/2017 69 TRUOT
30/07/2017 60 TRUOT
29/07/2017 81 TRUOT
28/07/2017 32 TRUOT
27/07/2017 92 ĂN LÔ 92
26/07/2017 41 TRUOT
25/07/2017 43 ĂN LÔ 43
24/07/2017 11 ĂN LÔ 11
23/07/2017 82 TRUOT
21/07/2017 69 TRUOT
20/07/2017 21 ĂN LÔ 21
19/07/2017 54 TRUOT
18/07/2017 35 TRUOT
17/07/2017 12 ĂN LÔ 12x2
16/07/2017 62 ĂN LÔ 62
15/07/2017 77 ĂN LÔ 77
14/07/2017 72 ĂN LÔ 72X2
13/07/2017 30 ĂN LÔ 30
12/07/2017 79 TRUOT
11/07/2017 22 ĂN LÔ 22
10/07/2017 01 Ăn lô 01
09/07/2017 08 TRUOT
08/07/2017 92 Ăn lô 92X2
07/07/2017 62 Ăn lô 62
06/07/2017 28 Ăn lô 28
05/07/2017 96 Ăn lô 96
04/07/2017 44 Ăn lô 44X2
03/07/2017 78 TRUOT
02/07/2017 79 Ăn lô 79
01/07/2017 37 Ăn lô 37
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (2 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công song thủ lô chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU SONG THỦ LÔ
NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
mới mới tr> 20/10/2017 51 15 AN CAP
19/10/2017 83 38 AN CAP
18/10/2017 90 09 TRUNG LO 09*3NHAY
17/10/2017 06 60 TRUNG LO 06*2nhay
16/10/2017 01 10 an lo 01
15/10/2017 15 51 TRUNG LO 51*2NHAY
14/10/2017 08 84 AN CAP
13/10/2017 10-01 TRUOT
12/10/2017 97 79 TRUOT
11/10/2017 45 54 TRUOT
10/10/2017 45 54 TRUNG LO 54
09/10/2017 13 31 TRUOT
09/10/2017 05-50 TRUOT
07/10/2017 24 42 TRUNG LO 24
05/10/2017 96 69 TRUOT
05/10/2017 01 10 TRUNG BTL 01*2NHAY
04/10/2017 18 81 an cap
03/10/2017 02 20 TRUNG LO 02*2NHAY
02/10/2017 44-48 TRUOT
01/10/2017 09-90 TRUNG LO 90*2NHAY
30/09/2017 66-88 TRUNG LO 66
29/09/2017 04-40 TRUOT
28/09/2017 10-01 TRUNG LO 10
27/09/2017 12 21 TRUNG LO 21
26/09/2017 64 46 TRUOT
25/09/2017 47 74 TRUNG LO 74
24/09/2017 30-50 TRUOT
23/09/2017 37 73 TRUNG LO 73*2NHAY
22/09/2017 05 55 AN CAP
21/09/2017 03 30 TRUOT
20/09/2017 99-00 AN CAP
19/09/2017 39 93 TRUOT
18/09/2017 97 79 TRUNG LO 97
17/09/2017 13 31 TRUOT
16/09/2017 58-85 TRUNG LO 85
15/09/2017 77 41 TRUNG LO 77*2NHAY
14/09/2017 06 60 TRUNG LO 60
13/09/2017 04 40 AN CAP
12/09/2017 37 87 AN CAP
11/09/2017 38-83 TRUNG LO 83
10/09/2017 16 61 TRUOT
09/09/2017 99-00 TRUOT
08/09/2017 01 10 TRUNG LO 01
07/09/2017 24 42 TRUOT
06/09/2017 01-10 TRUNG LO 01*2NHAY
05/09/2017 89 98 TRUNG LO 98
04/09/2017 01-10 TRUOT
03/09/2017 13 31 TRUNG LO 31*2NHAY
02/09/2017 29-92 TRUOT
01/09/2017 36 63 AN LO 36
31/08/2017 26 -62 AN CAP
19-30/08/2017 ..... da luu ket qua
18/08/2017 47 74 ĂN LÔ 74
17/08/2017 36 63 TRUOT
16/08/2017 34 43 ĂN LÔ 43
15/08/2017 09 90 ĂN LÔ 90
14/08/2017 23 32 ĂN LÔ 23
13/08/2017 67 76 ĂN LÔ 67
12/08/2017 05 50 ĂN LÔ 50
11/08/2017 39 93 ĂN LÔ 93
10/08/2017 07 70 ĂN LÔ 07
09/08/2017 16 61 ĂN LÔ 16
08/08/2017 35 53 ĂN LÔ 53
07/08/2017 69 96 ĂN LÔ 96
06/08/2017 08 80 TRUOT
05/08/2017 08 80 ĂN LÔ 08
04/08/2017 07 70 ĂN LÔ 07
03/08/2017 69 96 ĂN LÔ 69 96
02/08/2017 57 75 ĂN LÔ 57
01/08/2017 45 54 ĂN LÔ 54
31/07/2017 09 90 ĂN LÔ 90
30/07/2017 18 81 ĂN LÔ 81
29/07/2017 05 50 TRUOT
28/07/2017 47 74 ĂN LÔ 47
27/07/2017 35 53 ĂN LÔ 35 53X2
26/07/2017 12 21 ĂN LÔ 21X2
25/07/2017 09 90 ĂN LÔ 90
24/07/2017 15 51 ĂN LÔ 15
23/07/2017 23 32 TRUOT
22/07/2017 LOI HE THONG LOI HE THONG
21/07/2017 35 53 ĂN LÔ 53X2
20/07/2017 28 82 ĂN LÔ 28
19/07/2017 13 31 ĂN LÔ 31
18/07/2017 12 21 TRUOT
17/07/2017 36 63 ĂN LÔ 36
16/07/2017 06 60 ĂN LÔ 06
15/07/2017 39 93 ĂN LÔ 93
14/07/2017 12 21 ĂN LÔ 12
13/07/2017 23 32 ĂN LÔ 23
12/07/2017 67 76 ĂN LÔ 76
11/07/2017 18 81 ĂN LÔ 81x2
10/07/2017 04 40 Ăn lô 04 40
09/07/2017 17 71 Ăn lô 17
08/07/2017 09 90 Ăn lô 90
07/07/2017 25 52 Ăn lô 52
06/07/2017 29 92 Ăn lô 29
05/07/2017 45 54 Ăn lô 45
04/07/2017 06 60 Ăn lô 06
03/07/2017 29 92 Ăn lô 92
02/07/2017 89 98 Ăn lô 98
01/07/2017 15 51 Ăn lô 15X2
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (3 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 800.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 3 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 3
NGÀY XIÊN 3 KẾT QUẢ
mới mới tr> 20/10/2017 51 15 99 TRUNG LO 15 51
19/10/2017 07 70 83 TRUNG LO 70 83*2NHAY
18/10/2017 09 90 60 TRUNG LO 60-09*3NHAY
17/10/2017 06 24 33 TRUNG XIEN 3
16/10/2017 94 49 11 TRUNG LO 94 49
15/10/2017 10-01 84 TRUNG LO 84 10
14/10/2017 08 69 84 TRUNG LO 84 08
13/10/2017 01 10 80 TRUOT
12/10/2017 04 97 66 TRUNG LO 04-66
11/10/2017 45 97 52 TRUOT
10/10/2017 77-72 99 TRUNG LO 77*2NHAY
09/10/2017 13 31 44 TRUOT
09/10/2017 05 01 43 TRUNG LO 01*2NHAY
07/10/2017 09 90 24 TRUNG LO 90-24
05/10/2017 74 99 00 TRUNG LO 00*2NHAY
05/10/2017 01-10-21 TRUNG LO 21-01*2NHAY
04/10/2017 50 18 81 TRUNG XIEN 3
03/10/2017 05 50 93 TRUNG LO 50-93
02/10/2017 84 48 90 TRUNG LO 90*2NHAY
01/10/2017 56-43 31 TRUNG LO 31-43*2NHAY
30/09/2017 02 20 66 TRUNG LO 66
29/09/2017 04 40 97 TRUOT
28/09/2017 75-57-99 TRUOT
27/09/2017 10-01 46 TRUNG LO 01
26/09/2017 95 59 00 TRUNG LO 95
25/09/2017 67 76 98 TRUNG LO 67*2NHAY
24/09/2017 30-13 31 TRUNG LO 13 31
23/09/2017 99-00-80 TRUNG LO 80-99
22/09/2017 07 70 72 TRUNG LO 72 07
21/09/2017 68 68 30 TRUNG LO 68-86*2NHAY
20/09/2017 01-10-95 TRUNG LO 10-95*2NHAY
19/09/2017 96-69 32 TRUNG LO 69*2NHAY
18/09/2017 66 02 20 TRUOT
17/09/2017 88 89 28 TRUNG LO 88
16/09/2017 16 61 26 TRUNG LO 26
15/09/2017 33 77 99 TRUNG LO 33-77*2NHAY
14/09/2017 51-76 67 TRUNG LO 51 76
13/09/2017 59 95 34 TRUNG XIEN 3
12/09/2017 59 13 04 TRUNG LO 13
11/09/2017 38-83 36 TRUNG LO 36-83
10/09/2017 16-67-76 TRUNG LO 76-67*2NHAY
09/09/2017 38 83 28 TRUNG LO 83
08/09/2017 34 74 67 TRUNG LO 74
07/09/2017 03 07 78 TRUNG LO 03
06/09/2017 55 56 28 TRUNG LO 28
05/09/2017 98 89 58 TRUNG LO 98-58*2NHAY
04/09/2017 09-99-74 TRUNG LO 99-74
03/09/2017 01-31-19 TRUNG LO 19-31*2NHAY
02/09/2017 09-90-24 TRUNG LO 09
01/09/2017 01 10 14 AN LO 14
31/08/2017 90-09-62 AN LO 90-62
19-30/08/2017 ..... da luu ket qua
18/08/2017 03 30 07 ĂN LÔ 30X2
17/08/2017 07 70 41 TRUOT
16/08/2017 69 96 19 TRUOT
15/08/2017 59 95 55 ĂN LÔ 95
14/08/2017 78 87 93 TRUOT
13/08/2017 58 85 42 ĂN LÔ 85
12/08/2017 47 74 56 ĂN XIEN 47 74 56
11/08/2017 67 76 55 ĂN LÔ 76x2
10/08/2017 04 40 45 ĂN LÔ 04 40
09/08/2017 68 86 11 ĂN LÔ 68 86
08/08/2017 19 07 11 ĂN XIEN 07 19 11
07/08/2017 23 32 07 ĂN LÔ 23 07
06/08/2017 29 92 69 ĂN LÔ 69 92
05/08/2017 16 61 86 ĂN LÔ 61X2
04/08/2017 39 93 90 ĂN LÔ 39
03/08/2017 68 70 19 ĂN LÔ 19 68
02/08/2017 78 87 00 ĂN XIEN 78 87 00
01/08/2017 19 91 65 ĂN LÔ 91 65
31/07/2017 29 92 76 TRUOT
30/07/2017 19 91 98 ĂN LÔ 98X2
29/07/2017 19 07 44 TRUOT
28/07/2017 37 73 76 ĂN LÔ 73X2
27/07/2017 89 98 08 ĂN LÔ 89
26/07/2017 27 72 09 ĂN LÔ 09 72
25/07/2017 16 61 57 ĂN XIEN 16 61 57
24/07/2017 37 73 69 ĂN LÔ 37 69
23/07/2017 39 93 90 ĂN LÔ 39 90
22/07/2017 LOI HE THONG LOI HE THONG
21/07/2017 57 75 15 ĂN LÔ 75
20/07/2017 56 65 70 ĂN XIEN 56 65 70
19/07/2017 05 50 58 ĂN LÔ 05
18/07/2017 04 40 00 ĂN LÔ 00 40
17/07/2017 13 31 35 ĂN LÔ 13x2
16/07/2017 15 51 58 ĂN LÔ 15 58
15/07/2017 06 60 78 ĂN LÔ 60X2
14/07/2017 56 65 53 ĂN LÔ 65
13/07/2017 15 51 73 ĂN LÔ 15 73
12/07/2017 59 95 74 ĂN LÔ 95X2 74
11/07/2017 03 30 99 ĂN LÔ 99 03x2
10/07/2017 58 85 18 Ăn lô 18 85
09/07/2017 07 70 90 AN XIEN 07 70 90
08/07/2017 12 21 00 Ăn lô 12 00
07/07/2017 29 92 99 Ăn lô 92 99X2
06/07/2017 45 54 05 Ăn lô 45 54
05/07/2017 38 83 76 TRUOT
04/07/2017 78 87 91 TRUOT
03/07/2017 39 93 15 Ăn lô 39 15
02/07/2017 19 91 89 Ăn lô 19
01/07/2017 38 83 77 Ăn lô 38 77
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU

mới SOI CẦU LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (4 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 600.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 4 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ 4 SỐ CHUẨN XÁC
NGÀY LÔ 4 SỐ KẾT QUẢ
mới mới tr> 20/10/2017 51 99 00 12 TRUNG LO 51 12
19/10/2017 83 38 99 30 TRUNG LO 99-30 83*2NHAY
18/10/2017 90 09 35 53 TRUNG LO 53-35*2NHAY-09*3NHAY
17/10/2017 06 60 24 42 TRUNG LO 24*2NHAY- 06*2nhay
16/10/2017 00 11 22 01 TRUNG LO 01
15/10/2017 01 10 67 76 TRUNG LO 10 67*2NHAY
14/10/2017 48 84 96 69 TRUNG LO 84 48
13/10/2017 10-01-65 56 TRUOT
12/10/2017 72 27 04 66 TRUNG LO 04-66-72*2NHAY
11/10/2017 79 97 45 54 TRUOT
10/10/2017 45 54 27 72 TRUNG LO 54
09/10/2017 13 31 58 44 TRUOT
09/10/2017 05 50 43 34 TRUOT
07/10/2017 24-42 09 90 TRUNG LO 24-90
05/10/2017 TRUNG LO 66
05/10/2017 03-30-96-69 TRUNG LO 96*2NHAY
04/10/2017 18 81 94 49 TRUNG LO 18 81
03/10/2017 39 93 40 04 TRUNG LO 93-04
02/10/2017 13 31 05-50 TRUNG LO 05 13*2NHAY
01/10/2017 09 90 56 65 TRUNG LO 90*2NHAY
30/09/2017 03 30 17 71 TRUNG LO 71*3NHAY
29/09/2017 97 79 68 86 TRUNG LO 68*2NHAY
28/09/2017 12 21 99 57 TRUNG LO 21
27/09/2017 10 93 39 46 TRUNG LO 39
26/09/2017 95 64 46 42 TRUNG LO 95
25/09/2017 67 76 71 97 TRUNG LO 71 97 67*2NHAY
24/09/2017 05 50 95 59 TRUNG LO 95*2NHAY
23/09/2017 05-50-23-32 TRUNG LO 50-23*2NHAY
22/09/2017 08 80 55 98 TRUNG LO 08 55*2NHAY
21/09/2017 17 71 68 86 TRUNG LO 71-68-86*2NHAY
20/09/2017 59 95 27 72 TRUNG LO 95*2- 72*2NHAY
19/09/2017 39 93 32 23 TRUOT
18/09/2017 50 05 95 59 TRUNG LO 05
17/09/2017 11 06 28 62 TRUNG LO 11
16/09/2017 57-85 16-07 TRUNG LO 85-07
15/09/2017 18 81 41 77 TRUNG LO 77*2NHAY
14/09/2017 76 67 26 62 TRUNG LO 76
13/09/2017 06 60 34 31 TRUNG LO 06-34-60*2NHAY
12/09/2017 39 93 04 40 TRUNG LO 40
11/09/2017 38-36-04-40 TRUNG LO 36-04
10/09/2017 43 34 96 69 TRUNG LO 69 96 43
09/09/2017 40-97-75-76 TRUNG LO 97
08/09/2017 50 60 19 91 TRUNG LO 60-19
07/09/2017 03-30-54 61 TRUNG LO 03-54 61
06/09/2017 10-01-55-99 TRUNG LO 01*2NHAY
05/09/2017 01-99-58-59 TRUNG 4 SO
04/09/2017 74 99 00 98 TRUNG LO 99 74
03/09/2017 09-90-99-81 TRUNG LO 99*2NHAY
02/09/2017 24 42 94 49 TRUOT
01/09/2017 01 10 14 36 AN LO 14 36
31/08/2017 84-48-09-90 AN LO 90-84
19-30/08/2017 ..... da luu ket qua
18/08/2017 06 60 86 48 ĂN LÔ 06 60 48
17/08/2017 38 83 08 03 ĂN LÔ 38 03
16/08/2017 14 41 73 97 ĂN LÔ 14 73X2
15/08/2017 46 64 60 12 ĂN LÔ 64 12
14/08/2017 04 40 45 48 ĂN LÔ 04 40 48
13/08/2017 46 64 44 23 ĂN LÔ 64 44x2
12/08/2017 08 80 39 01 ĂN LÔ 08 39
11/08/2017 13 31 54 63 ĂN LÔ 31 54x3
10/08/2017 08 80 09 01 ĂN LÔ 08X2
09/08/2017 67 76 72 19 ĂN LÔ 67 76 19
08/08/2017 36 63 06 33 ĂN LÔ 63 33
07/08/2017 68 86 87 70 ĂN LÔ 68 70
06/08/2017 58 85 95 29 ĂN LÔ 58 95
05/08/2017 26 62 79 07 ĂN LÔ 26 07
04/08/2017 24 95 12 40 ĂN LÔ 24 12
03/08/2017 39 93 09 63 ĂN LÔ 09
02/08/2017 17 71 53 86 ĂN LÔ 17X2
01/08/2017 89 98 09 81 ĂN LÔ 89 98
31/07/2017 89 98 79 35 ĂN LÔ 89 98 35
30/07/2017 56 65 78 23 ĂN LÔ 56X3
29/07/2017 79 97 91 32 ĂN LÔ 79 97 32
28/07/2017 79 97 39 90 ĂN LÔ 39 79
27/07/2017 19 91 96 41 TRUOT
26/07/2017 28 82 48 34 ĂN LÔ 34 28
25/07/2017 01 10 63 32 ĂN LÔ 10
24/07/2017 25 52 60 79 ĂN LÔ 25 60
23/07/2017 29 92 09 76 ĂN LÔ 29 76
22/07/2017 LOI HE THONG LOI HE THONG
21/07/2017 46 64 12 15 ĂN LÔ 12 64
20/07/2017 78 87 73 94 ĂN LÔ 78 94
19/07/2017 48 84 32 89 ĂN LÔ 32x2
18/07/2017 79 97 91 10 ĂN LÔ 79 91
17/07/2017 23 32 11 78 ĂN LÔ 11x2 32
16/07/2017 14 41 39 69 ĂN LÔ 41 39x3 69
15/07/2017 59 95 32 81 ĂN LÔ 81 32X2
14/07/2017 78 87 92 94 ĂN LÔ 87
13/07/2017 09 90 18 14 ĂN LÔ 09 18 14X2
12/07/2017 06 60 69 51 ĂN LÔ 06 60X2 51
11/07/2017 46 64 10 59 ĂN LÔ 10 46 64
10/07/2017 78 87 89 07 Ăn lô 78 89
09/07/2017 09 90 89 69 Ăn lô 09 90 69
08/07/2017 39 93 56 86 Ăn lô 93 56 86X2
07/07/2017 67 76 97 11 Ăn lô 11 76
06/07/2017 37 73 78 80 Ăn lô 73 78 80
05/07/2017 18 81 09 45 Ăn lô 81 45
04/07/2017 19 91 38 77 Ăn lô 38X2 77
03/07/2017 79 97 90 11 Ăn lô 79 97x2
02/07/2017 14 41 53 55 Ăn lô 41 55X2
01/07/2017 01 10 92 97 Ăn lô 10X2 92
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (6 con đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đề 6 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỀ 6 SỐ
NGÀY ĐỀ 6 SỐ KẾT QUẢ
mới mới tr> 20/10/2017 52 25 62 26 82 28 TRUOT
19/10/2017 83 38 88 33 93 99 TRUOT
18/10/2017 90 09 70 07 77 97 TRUNG DE 70
17/10/2017 09 84 04 14 18 84 TRUOT
16/10/2017 09 90 19 91 44 94 TRUOT
15/10/2017 15 51 58 85 95 59 TRUNG DE 85
14/10/2017 17 71 27 72 11 92 TRUNG DE 72
13/10/2017 10 01 08 80 56 65 TRUOT
12/10/2017 06 60 66 69 90 64 TRUOT
11/10/2017 19 11 99 91 65 56 TRUOT
10/10/2017 17 71 19 91 27 72 TRUNG DE 71
09/10/2017 37 73 77 79 93 39 TRUNG DE 37
09/10/2017 05 50 01 10 91 19 TRUNG DE 01
07/10/2017 40 04 44 94 49 78 TRUOT
05/10/2017 98 89 76 67 69 96 TRUOT
05/10/2017 33 36 63 66 69 96 TRUNG DE 96
04/10/2017 90-79 97 77 99 05 50 30 37 78 TRUNG DE 79
03/10/2017 04 40 98 89 97 70 TRUOT
02/10/2017 00-44-66-77-09-99 TRUOT
01/10/2017 69 66 98 89 03 36 TRUOT
30/09/2017 39 93 99 09 86 63 TRUOT
29/09/2017 00-33-55-66-99-95 TRUNG DE 66
28/09/2017 69 96 09 90 99 49 TRUNG DE 96
27/09/2017 10-00-07-70-97-79 TRUOT
26/09/2017 42 43 24 34 44 74 TRUNG DE 43
25/09/2017 09 90 99 68 86 98 TRUOT
24/09/2017 05 50 56 65 94 49 TRUOT
23/09/2017 55 77-57 75 79 99 TRUOT
22/09/2017 08 80 88 98 56 65 TRUOT
21/09/2017 40-45 50-51-55 54 TRUOT
20/09/2017 73-74 75 55 54 59 TRUNG DE 73
19/09/2017 96-69-80 90 95 75 TRUOT
18/09/2017 63 36 23 21 16 61 TRUOT
17/09/2017 98 89 96 62 26 11 TRUOT
16/09/2017 57-75-03-30-99-00 TRUOT
15/09/2017 06-60-66-00-96-69 TRUOT
14/09/2017 06 60 76 67 95 59 TRUOT
13/09/2017 00-09-90-86-68-66 TRUOT
12/09/2017 58 85 55 48 04 40 TRUOT
11/09/2017 19 91 99 31 81-01 TRUNG DE 19
10/09/2017 11 19 91 95 59 99 TRUOT
09/09/2017 38 83 33 88 18 81 TRUOT
08/09/2017 90-09-99-19-13-33 TRUOT
07/09/2017 16 61 63 36 09 93 TRUNG DE 63
06/09/2017 63-36-66-05-50-55 TRUOT
05/09/2017 89 98 86 68 56 66 TRUOT
04/09/2017 70 79 97 07 77 59 TRUOT
03/09/2017 70 74 76 79 97 09 TRUOT
02/09/2017 02 20 12 21 03 30 TRUOT
01/09/2017 91 19 98 89 00 10 AN DE 89
31/08/2017 01-10-16 61 65 56 TRUOT
19-30/08/2017 ..... da luu ket qua
18/08/2017 89 98 69 96 79 97 ĂN ĐỀ 79
17/08/2017 57 75 35 35 45 54 TRUOT
16/08/2017 59 95 68 86 45 54 TRUOT
15/08/2017 12 21 23 32 39 93 TRƯỢT
14/08/2017 12 21 14 41 19 91 TRUOT
13/08/2017 06 60 07 70 08 80 ĂN ĐỀ 07
12/08/2017 36 63 67 76 65 56 TRUOT
11/08/2017 19 91 18 81 17 71 TRUOT
10/08/2017 37 73 27 72 17 71 TRUOT
09/08/2017 16 61 06 60 59 95 ĂN ĐỀ 16
08/08/2017 57 75 67 76 78 87 TRUOT
07/08/2017 56 65 19 91 34 43 TRUOT
06/08/2017 17 71 27 72 37 73 TRUOT
05/08/2017 89 98 68 86 56 65 TRUOT
04/08/2017 25 52 45 54 57 75 TRUOT
03/08/2017 26 62 27 72 79 97 TRUOT
02/08/2017 38 83 06 60 28 82 TRUOT
01/08/2017 58 85 89 98 36 36 TRUOT
31/07/2017 14 41 34 43 48 84 TRUOT
30/07/2017 06 60 07 70 08 80 ĂN ĐỀ 70
29/07/2017 06 60 26 62 04 04 TRUOT
28/07/2017 03 30 35 53 49 94 TRUOT
27/07/2017 23 32 34 43 22 33 ĂN ĐỀ 33
26/07/2017 57 57 58 85 56 65 TRUOT
25/07/2017 48 84 24 42 14 41 TRUOT
24/07/2017 27 72 37 73 07 70 ĂN ĐỀ 37
23/07/2017 25 52 23 32 05 50 TRUOT
22/07/2017 LOI HE THONG LOI HE THONG
21/07/2017 12 21 23 32 27 72 TRUOT
20/07/2017 32 23 22 33 24 42 ĂN ĐỀ 33
19/07/2017 13 31 37 73 39 93 ĂN ĐỀ 37
18/07/2017 06 60 07 70 08 80 TRUOT
17/07/2017 89 98 78 87 58 85 TRUOT
16/07/2017 89 98 67 76 32 23 TRUOT
15/07/2017 28 82 46 64 35 53 TRUOT
14/07/2017 67 76 66 77 68 86 ĂN ĐỀ 66
13/07/2017 16 61 14 41 15 51 TRUOT
12/07/2017 38 83 28 82 48 84 TRUOT
11/07/2017 01 10 02 20 29 92 ĂN ĐỀ 10
10/07/2017 37 73 47 74 57 75 Ăn Đề 47
09/07/2017 09 90 19 91 18 81 TRUOT
08/07/2017 36 63 69 96 56 65 TRUOT
07/07/2017 39 93 79 97 49 94 Ăn Đề 94
06/07/2017 28 82 78 87 18 81 Ăn Đề 82
05/07/2017 18 81 38 83 27 72 TRUOT
04/07/2017 47 74 38 83 28 82 TRUOT
03/07/2017 35 53 57 75 79 97 TRUOT
02/07/2017 39 93 49 94 69 96 Ăn Đề 49
01/07/2017 34 43 36 63 37 73 TRUOT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (2 con đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 700.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đề 2 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ CHUẨN XÁC
NGÀY ĐỀ 2 SỐ CHUẨN XÁC KẾT QUẢ
mới mới tr> 20/10/2017 51 25 TRUOT
19/10/2017 83 33 TRUOT
18/10/2017 70 79 TRUNG DE 70
17/10/2017 18 28 TRUOT
16/10/2017 99 00 TRUOT
15/10/2017 85 58 TRUNG DE 85
14/10/2017 72 97 TRUNG DE 72
13/10/2017 18 28 TRUNG DE 28
12/10/2017 76 60 TRUOT
11/10/2017 65 56 TRUOT
10/10/2017 17 71 TRUNG DE 71
09/10/2017 37 77 TRUNG DE 37
09/10/2017 01 05 TRUNG DE 01
07/10/2017 02 99 TRUOT
05/10/2017 96 74 TRUOT
05/10/2017 01-96 TRUNG DE
04/10/2017 06-66 TRUOT
03/10/2017 44-04 TRUOT
02/10/2017 83 88 TRUOT
01/10/2017 56 65 TRUNG DE
30/09/2017 90 03 TRUOT
29/09/2017 66-00 TRUNG DE 66
28/09/2017 19 91 TRUOT
27/09/2017 79 97 TRUOT
26/09/2017 42 29 TRUOT
25/09/2017 98 99 TRUOT
24/09/2017 50 95 TRUOT
23/09/2017 55-77 TRUOT
22/09/2017 88 98 TRUOT
21/09/2017 45 50 TRUOT
20/09/2017 73 55 TRUNG DE 73
19/09/2017 90-85 TRUOT
18/09/2017 22 21 TRUOT
17/09/2017 96 69 TRUOT
16/09/2017 75 57 TRUOT
15/09/2017 00-66 TRUOT
14/09/2017 00-99 TRUOT
13/09/2017 00-99 TRUOT
12/09/2017 84 48 TRUOT
11/09/2017 19 91 TRUNG DE 19
10/09/2017 91-19 TRUOT
09/09/2017 33 85 TRUOT
08/09/2017 03 93 TRUOT
07/09/2017 16-63 TRUNG DE 63
06/09/2017 60-00 TRUOT
05/09/2017 66 89 TRUOT
04/09/2017 50-55 TRUOT
03/09/2017 74 79 TRUOT
02/09/2017 30 03 TRUOT
01/09/2017 89 09 AN DE 89
31/08/2017 56 65 TRUOT
19-30/08/2017 ..... da luu ket qua
18/08/2017 04 40 TRUOT
17/08/2017 45 54 TRUOT
16/08/2017 57 75 TRUOT
15/08/2017 39 93 TRƯỢT
14/08/2017 45 54 TRUOT
13/08/2017 07 70 ĂN ĐỀ 07
12/08/2017 56 65 TRUOT
11/08/2017 18 81 TRUOT
10/08/2017 07 70 TRUOT
09/07/2017 16 61 ĂN ĐỀ 16
08/08/2017 79 97 TRUOT
07/08/2017 29 92 TRUOT
06/08/2017 67 76 TRUOT
05/08/2017 37 73 TRUOT
04/08/2017 38 83 TRUOT
03/08/2017 58 85 TRUOT
02/08/2017 28 82 TRUOT
01/08/2017 56 65 ĂN ĐỀ 65
31/07/2017 14 41 TRUOT
30/07/2017 08 80 TRUOT
29/07/2017 04 40 TRUOT
28/07/2017 24 42 TRUOT
27/07/2017 22 33 ĂN ĐỀ 33
26/07/2017 57 57 TRUOT
25/07/2017 46 64 Ăn Đề 64
24/07/2017 27 72 TRUOT
23/07/2017 06 60 TRUOT
22/07/2017 LOI HE THONG LOI HE THONG
21/07/2017 27 72 TRUOT
20/07/2017 24 42 TRUOT
19/07/2017 37 73 Ăn Đề 37
18/07/2017 38 83 TRUOT
17/07/2017 58 85 TRUOT
16/07/2017 69 96 TRUOT
15/07/2017 89 98 TRUOT
14/07/2017 67 76 TRUOT
13/07/2017 13 31 Ăn Đề 31
12/07/2017 08 80 TRUOT
11/07/2017 18 81 TRUOT
10/07/2017 47 74 Ăn Đề 47
09/07/2017 23 32 TRUOT
08/07/2017 56 65 TRUOT
07/07/2017 93 94 Ăn Đề 94
06/07/2017 89 98 TRUOT
05/07/2017 06 60 TRUOT
04/07/2017 38 48 Ăn Đề 48
03/07/2017 45 54 TRUOT
02/07/2017 68 86 TRUOT
01/07/2017 35 53 TRUOT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU 3 CÀNG 2 SỐ DB SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới 3 CÀNG 2 SỐ SIÊU CHUẨN XÁC (2 con 3 càng siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công 3 CÀNG SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU 3 CÀNG 2 SỐ DB SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU 3 CÀNG 2 SỐ DBIET SIÊU VÍP
NGÀY 3 CÀNG 2 SỐ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
mới mới tr> 20/10/2017 152 725 TRUOT
19/10/2017 833 338 TRUOT
18/10/2017 570 970 TRUNG 3 CANG 570
17/10/2017 818 828 TRUOT
16/10/2017 454 599 TRUOT
15/10/2017 885 585 AN DE 85
14/10/2017 172 199 TRUNG 3CANG 172
13/10/2017 018 028 TRUNG 3CANG 028
12/10/2017 660-606 TRUOT
11/10/2017 056 069 TRUOT
10/10/2017 117 517 TRUOT
09/10/2017 077 937 AN DE 37
09/10/2017 101 110 AN DE 01
07/10/2017 449 444 TRUOT
05/10/2017 390-309 TRUNG 3CANG 309
05/10/2017 333-636 TRUOT
04/10/2017 979 797 TRUNG DE 79
03/10/2017 644 404 TRUOT
02/10/2017 883 838 TRUOT
01/10/2017 538 883 TRUOT
30/09/2017 093 039 TRUOT
29/09/2017 766-700 TRUNG 3CANG 766
28/09/2017 299-296 TRUNG 3CANG 296
27/09/2017 797 779 TRUOT
26/09/2017 034 093 TRUOT
25/09/2017 298 282 TRUOT
24/09/2017 655 752 TRUNG DE 52
23/09/2017 755 577 TRUOT
22/09/2017 898 985 TRUOT
21/09/2017 445-451 TRUOT
20/09/2017 874-855 TRUOT
19/09/2017 855-590 TRUOT
18/09/2017 663 621 TRUOT
17/09/2017 862 989 TRUOT
16/09/2017 575-557 TRUOT
15/09/2017 966-066 TRUOT
14/09/2017 100 122 TRUOT
13/09/2017 009-090 TRUOT
12/09/2017 788 748 TRUOT
11/09/2017 191-019 AN DE 19
10/09/2017 191 991 TRUOT
09/09/2017 738-735 TRUOT
08/09/2017 893 930 AN DE 30
07/09/2017 663 363 TRUNG 3 CANG 363
06/09/2017 660-650 TRUOT
05/09/2017 089 069 TRUOT
04/09/2017 575-779 TRUOT
03/09/2017 379-973 TRUOT
02/09/2017 730 720 TRUOT
01/09/2017 898 889 AN DE 89
31/08/2017 456 654 AN DE 54
19-30/08/2017 ..... da luu ket qua
18/08/2017 704 740 TRUOT
17/08/2017 245 254 TRUOT
16/08/2017 457 475 TRUOT
15/08/2017 539 593 TRƯỢT
14/08/2017 045 054 TRUOT
13/08/2017 407 470 ĂN 3 CÀNG 407
12/08/2017 156 165 TRUOT
11/08/2017 318 381 TRUOT
10/08/2017 107 170 TRUOT
09/08/2017 716 761 ĂN 3 CÀNG 716
08/08/2017 379 397 TRUOT
07/08/2017 829 892 TRUOT
06/08/2017 667 676 TRUOT
05/08/2017 637 673 TRUOT
04/08/2017 738 783 TRUOT
03/08/2017 658 685 TRUOT
02/08/2017 928 982 TRUOT
01/08/2017 556 565 ĂN 3 CÀNG 565
31/07/2017 314 341 TRUOT
30/07/2017 680 608 TRUOT
29/07/2017 240 204 TRUOT
28/07/2017 242 224 TRUOT
27/07/2017 133 422 TRUOT
26/07/2017 157 175 TRUOT
25/07/2017 146 164 ĂN 3 CÀNG 164
24/07/2017 027 072 TRUOT
23/07/2017 306 360 TRUOT
22/07/2017 LOI HE THONG LOI HE THONG
21/07/2017 027 072 TRUOT
20/07/2017 724 742 TRUOT
19/07/2017 937 973 Ăn càng 937
18/07/2017 738 783 TRUOT
17/07/2017 458 485 TRUOT
16/07/2017 469 496 TRUOT
15/07/2017 789 798 TRUOT
14/07/2017 867 876 TRUOT
13/07/2017 813 831 ĂN 3 CÀNG 831
12/07/2017 808 880 TRUOT
11/07/2017 018 081 TRUOT
10/07/2017 247 274 ĂN 3 CÀNG 247
09/07/2017 423 432 TRUOT
08/07/2017 756 765 TRUOT
07/07/2017 593 594 TRUOT
06/07/2017 389 398 TRUOT
05/07/2017 306 360 TRUOT
04/07/2017 138 148 ĂN 3 CÀNG 148
03/07/2017 654 645 TRUOT
02/07/2017 368 386 TRUOT
01/07/2017 135 153 TRUOT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU 3 CÀNG LÔ 5 SỐ SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới 3 CÀNG LÔ 5 SỐ SIÊU CHUẨN (5 con 3 càng lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công 3 CÀNG SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU 3 CÀNG LÔ 5 SỐ SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU 3 CÀNG LÔ 5 SỐ SIÊU VÍP
NGÀY 3 CÀNG LÔ 5 SỐ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
mới mới tr> 20/10/2017 115 151 751 176 098 TRUNG 3CANG LO 115
19/10/2017 838 833 238 890 950 TRUNG3CANG LO 238
18/10/2017 909 009 179 142 134 TRUNG 3 CANG LO 009*2NHAY
17/10/2017 818 106 333 690 906 TRUNG 3CANG LO 106 333
16/10/2017 100 094 049 809 549 TRUNG 3CANG LO 549
15/10/2017 151 115 084 098 700 TRUNG 3CANG LO 151
14/10/2017 178 584 172 127 848 TRUNG 3CANG LO 172-584
13/10/2017 101 110 656 765 880 TRUOT
12/10/2017 709 479 766 604 697 TRUNG 3CANG LO 604
11/10/2017 797 779 065 056 090 TRUNG 3CANG 090
10/10/2017 477 744 154 145 872 TRUNG 3CANG LO 477
09/10/2017 413 431 550 544 625 TRUG 3CANG LO 625
09/10/2017 005 050 943 901 910 TRUOT
07/10/2017 242-224-190-109-591 TRUOT
05/10/2017 309 390 896 674 566 TRUNG 3CANG LO 309
05/10/2017 010-001-101-333-636 TRUNG 3 CANG LO 101
04/10/2017 109 104 704 650 618 TRUNG 3CANG LO 704
03/10/2017 809 893 380 640 -004 TRUNG 3CANG LO 893
02/10/2017 413-090-099-105 605 TRUOT
01/10/2017 890 690 754 443 690 TRUNG 3CANG LO 990 690
30/09/2017 306 730 568 586 966 TRUNG 3CANG LO 586
29/09/2017 500-568-768-786-904 TRUOT
28/09/2017 075 575 602 202 736 TRUOT
27/09/2017 101-901-910-898-764 TRUNG 3CANG LO 764-901
26/09/2017 764 746 895 885 588 TRUNG 3CANG LO 885
25/09/2017 676 667 904 404 199 TRUOT
24/09/2017 995 130 103 565 750 TRUNG 3CANG LO 995 103
23/09/2017 323 223 799 373 850 TRUNG 3 CANG LO 373 223
22/09/2017 715 751 505 898 899 TRUOT
21/09/2017 677 668 868 771-117 077 TRUNG 3CANG LO 868-771
20/09/2017 700-900-472-050-827 TRUNG 3CANG LO 050-472-700
19/09/2017 893 939 432 546 623 TRUNG 3CANG LO 546
18/09/2017 866 789 389 605 750 TRUNG 3CANG LO 389-605
17/09/2017 874 847 074 899 988 TRUNG 3CANG LO 874
16/09/2017 375-357 779 707 507 TRUONG 3CANG LO 375
15/09/2017 714 741 754 781 377 TRUNG 3CANG LO 714-754-377
14/09/2017 195 159 099 051 567 TRUOT
13/09/2017 334 099-900-595-759 TRUOT
12/09/2017 040 848 858 059 095 TRUOT
11/09/2017 438-483-888-900-919 TRUNG 3CANG LO 483
10/09/2017 996-976-091-867-769 TRUNG 3CANG LO 867-976
09/09/2017 783 883 900 099 787 TRUNG 3CANG LO 783-787
08/09/2017 274-674 991 401 428 TRUNG 3CANG LO 274-401 428
07/09/2017 116 161 766 724 224 TRUNG 3CANG LO 161 116
06/09/2017 010 910 501 328 353 TRUNG 3 CANG LO 328
05/09/2017 789 798 066 658 890 TRUNG 3CANG LO 798
04/09/2017 899 074 474 530 044 TRUOT
03/09/2017 901-190-531 135 399 TRUNG 3CANG LO 531 399
02/09/2017 836 136 685 885 229 TRUOT
01/09/2017 634 334 737 736 836 AN 3 CANG LO 634 737 836
31/08/2017 656 676 465 654 986 AN 3CANG LO 676
19-30/08/2017 ..... da luu ket qua
18/08/2017 804 840 279 927 198 ĂN 3 CÀNG LÔ 804 279
17/08/2017 257 275 045 054 453 ĂN 3 CÀNG LÔ 275 453
16/08/2017 357 375 859 895 645 ĂN 3 CÀNG LÔ 859 357
15/08/2017 539 593 521 512 432 ĂN 3 CÀNG LÔ 593
14/08/2017 345 354 612 621 441 TRUOT
13/08/2017 306 360 407 470 580 ĂN 3 CÀNG LÔ 360 407
12/08/2017 256 265 167 176 036 ĂN 3 CÀNG LÔ 256
11/08/2017 519 591 318 381 217 ĂN 3 CÀNG LÔ 381
10/08/2017 307 370 437 473 027 ĂN 3 CÀNG LÔ 307
09/08/2017 716 761 360 306 595 ĂN 3 CÀNG LÔ 595 716
08/08/2017 579 597 357 375 478 TRUOT
07/08/2017 992 929 865 856 819 ĂN 3 CÀNG LÔ 992 865
06/08/2017 017 071 527 572 937 ĂN 3 CÀNG LÔ 527
05/08/2017 337 373 189 198 556 ĂN 3 CÀNG LÔ 556 373
04/08/2017 238 283 125 152 357 ĂN 3 CÀNG LÔ 283
03/08/2017 758 785 327 372 497 TRUOT
02/08/2017 228 282 738 783 360 TRUOT
01/08/2017 558 585 289 298 136 ĂN 3 CÀNG LÔ 558 298
31/07/2017 214 241 345 354 748 ĂN 3 CÀNG LÔ 241
30/07/2017 608 680 570 507 360 ĂN 3 CÀNG LÔ 570
29/07/2017 306 360 504 540 367 ĂN 3 CÀNG LÔ 306
28/07/2017 249 294 530 503 035 TRUOT
27/07/2017 122 423 432 733 234 ĂN 3 CÀNG LÔ 122
26/07/2017 657 675 056 065 685 ĂN 3 CÀNG LÔ 056 065
25/07/2017 027 072 379 397 790 ĂN 3 CÀNG LÔ 790 397
24/07/2017 037 073 770 707 927 ĂN 3 CÀNG LÔ 927 707 037
21/07/2017 706 760 340 304 723 TRUOT
22/07/2017 LOI HE THONG LOI HE THONG
21/07/2017 127 172 523 532 912 ĂN 3 CÀNG LÔ 912 532
20/07/2017 733 722 424 442 132 ĂN 3 CÀNG LÔ 442 733
19/07/2017 739 793 531 513 973 TRUOT
18/07/2017 838 883 906 960 207 ĂN 3 CÀNG LÔ 960
17/07/2017 158 185 289 298 987 ĂN 3 CÀNG LÔ 987 185
16/07/2017 669 696 289 298 923 ĂN 3 CÀNG LÔ 923 669
15/07/2017 689 698 146 164 253 ĂN 3 CÀNG LÔ 146 698
14/07/2017 367 376 366 478 487 TRUOT
13/07/2017 314 341 415 451 316 ĂN 3 CÀNG LÔ 314
12/07/2017 708 780 882 828 738 ĂN 3 CÀNG LÔ 708 882
11/07/2017 818 881 010 001 629 ĂN 3 CÀNG LÔ 881 010
09/07/2017 247 274 937 973 357 ĂN 3 CÀNG LÔ 973 247
09/07/2017 509 590 118 181 091 ĂN 3 CÀNG LÔ 590
08/07/2017 956 965 669 696 036 ĂN 3 CÀNG LÔ 956 669
07/07/2017 593 539 549 594 397 ĂN 3 CÀNG LÔ 594
06/07/2017 189 198 982 928 918 TRUOT
05/07/2017 706 760 027 072 018 ĂN 3 CÀNG LÔ 706
04/07/2017 138 183 248 284 247 ĂN 3 CÀNG LÔ 138 248
03/07/2017 454 445 379 397 275 ĂN 3 CÀNG LÔ 454
02/07/2017 368 386 469 496 595 TRUOT
01/07/2017 035 053 134 143 036 TRUOT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
=
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU 2 ĐẦU 2 ĐUÔI MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (đầu đuôi siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đầu đuôi chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU 2 ĐẦU 2 ĐUÔI MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU 2 ĐẦU 2 ĐUÔI MIỀN BẮC


Hình ảnh của FlamingText.com


NGÀY ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
mới mới tr> 20/10/2017 DAU 7.9-DUOI 7.3 TRUOT
19/10/2017 DAU 3,1-DUOI 3,8 TRUNG DAU 3
18/10/2017 DAU 7-0-DUOI 9.0 TRUNG DAU 7-DUOI 0
17/10/2017 DAU 8.1-DUOI 8.2 TRUOT
16/10/2017 DAU 9.3-DUOI 9.1 TRUNG DUOI 9
15/10/2017 DAU 8-5-DUOI 8,5 TRUNG DAU VA DUOI 85
14/10/2017 DAU 9-7-DUOI 2.9 TRUNG DAU 7-DUOI 2
13/10/2017 DAU 1.2-DUOI 0.8 TRUNG DAU 2-DUOI 8
12/10/2017 DAU 6,0-DUOI 6,0/th> TRUNG DAU 0
11/10/2017 DAU 5-6-DUOI 6-9 TRUOT
10/10/2017 DAU 1,7-DUOI 1.7 TRUNG DAU VA DUOI
09/10/2017 DAU 7-9-DUOI 3 9 TRUOT
08/10/2017 DAU 1,5-DUOI5, 0 TRUOT
07/10/2017 DAU 9,4-DUOI 9,0 TRUOT
05/10/2017 DAU 0.9-DUOI 0.9 TRUNG DAU 0-DUOI 9
05/10/2017 DAU 3.6-DUOI 3,6 TRUNG DUOI 6
04/10/2017 DAU 8-9-DUOI 8 9 TRUNG DUOI 9
03/10/2017 DAU 4,0-DUOI 4.7 TRUNG DAU 4
02/10/2017 DAU 8-7-DUOI 3-8 TRUOT
01/10/2017 DAU 8,3-DUOI 8,3 TRUOT
30/09/2017 DAU 9.0-DUOI 9.3 TRUOT
29/09/2017 DAU 6.0-DUOI 6.0 TRUNG DAU VA DUOI
28/09/2017 DAU 9.6-DUOI 9.6 TRUNG DAU VA DUOI
27/09/2017 DAU 9.0-DUOI 9.0 TRUOT
26/09/2017 DAU 2,0-DUOI 4.0 TRUOT
25/09/2017 DAU 8,9-DUOI 8,2 TRUOT
24/09/2017 DAU 2,9-DUOI 5-2 TRUOT
23/09/2017 DAU 5,7-DUOI 5,7 TRUNG DAU 7
22/09/2017 DAU 8-9 DUOI 8 6 TRUNG DAU 8
21/09/2017 DAU 4,5-DUOI 5,1 TRUOT
20/09/2017 DAU 5,7-DUOI 5,4 TRUNG DAU 7
19/09/2017 DAU 9,8-DUOI 0,5 TRUOT
18/09/2017 DAU 6,2-DUOI 2,3 TRUOT
17/09/2017 DAU 9.6-DUOI 9.5 TRUOT
16/09/2017 DAU 7-8 DUOI 5-7 TRUNG DAU 8-DUOI 5
15/09/2017 DAU 6,0-DUOI 6,0 TRUNG DUOI 6
14/09/2017 DAU 0.9 DUOI 4.9 TRUOT
13/09/2017 DAU 0.9-DUOI 6,9 TRUOT
12/09/2017 DAU 7.5-DUOI 9-7 TRUOT
11/09/2017 DAU 1,6-DUOI 9.1 TRUNG DAU 1-DUOI 9
10/09/2017 DAU 1,9-DUOI 1,5 TRUNG DAU 9
09/09/2017 DAU 3,8-DUOI 3,8 TRUOT
08/09/2017 DAU 1-9 VA DUOI 3-7 TRUOT
07/09/2017 DAU 3.6-DUOI 6-3 TRUNG DAU 6 VA DUOI 3
06/09/2017 DAU 5.6 -DUOI 0-6 TRUNG DAU 6
05/09/2017 DAU 8.6-DUOI 3.6 TRUOT
04/09/2017 DAU 7 3-DUOI 97 TRUNG DUOI 7
03/09/2017 DAU 7-3-DUOI 7-9 TRUNG DAU 7
02/09/2017 DAU 3-9 -DUOI 9-2 AN DAU 3
01/09/2017 DAU 8-DUOI 9/th> AN DAU VA DUOI
31/08/2017 DAU5-6 DUOI 6 4 AN DAU 5-DUOI 4
19-30/08/2017 ..... da luu ket qua
18/08/2017 Đâu 4-0 Đuôi 4-0 04-40 Trượt Đầu Đuôi
17/08/2017 Đâu 4-5 Đuôi 4-5 45-54 Trượt Đầu Đuôi
16/08/2017 Đâu 5-7 Đuôi 5-7 57-75 Ăn Đuôi 5
15/08/2017 Đâu 3-9 Đuôi 9-3 93-39 Ăn Đâu 3
14/08/2017 Đâu 4-5 Đuôi 4-5 45-54 Ăn Đuôi 5
13/08/2017 Đâu 0-7 Đuôi 0-7 07-70 Ăn Đâu Đuôi 07
12/08/2017 Đâu 5-6 Đuôi 5-6 56-65 Ăn Đâu Đuôi 66
11/08/2017 Đâu 1-8 Đuôi 1-8 18-81 Ăn Đâu 1
10/08/2017 Đâu 0-7 Đuôi 0-7 07-70 Ăn Đuôi 7
09/08/2017 Đâu 1-6 Đuôi 1-6 16-61 Ăn Đâu Đuôi 16
08/08/2017 Đâu 7-9 Đuôi 7-9 79-97 Trượt Đầu Đuôi
07/08/2017 Đâu 2-9 Đuôi 2-9 29-92 Ăn Đâu 2
06/08/2017 Đâu 6-7 Đuôi 6-7 76-67 Ăn Đâu 6
05/08/2017 Đâu 3-7 Đuôi 3-7 37-73 Ăn Đuôi 3
04/08/2017 Đâu 3-8 Đuôi 3-8 38-83 Ăn Đuôi 8
03/08/2017 Đâu 5-8 Đuôi 5-8 58-85 Trượt Đầu Đuôi
02/08/2017 Đâu 2-8 Đuôi 2-8 28-82 Ăn Đâu 8
01/08/2017 Đâu 5-6 Đuôi 5-6 56-65 Ăn Đâu Đuôi 65
31/07/2017 Đâu 1-4 Đuôi 1-4 14-41 Ăn Đâu 4
30/07/2017 Đâu 8-0 Đuôi 8-0 08-80 Ăn Đuôi 0
29/07/2017 Đâu 4-0 Đuôi 4-0 04-40 Ăn Đuôi 0
28/07/2017 Đâu 2-4 Đuôi 2-4 24-42 Trượt Đầu Đuôi
27/07/2017 Đâu 2-3 Đuôi 2-3 23-32 Ăn Đâu Đuôi 33
26/07/2017 Đâu 5-7 Đuôi 5-7 57-75 Ăn Đuôi 7
25/07/2017 Đâu 4-6 Đuôi 4-6 46-64 Ăn Đâu Đuôi 64
24/07/2017 Đâu 2-7 Đuôi 2-7 27-72 Ăn Đuôi 7
23/07/2017 Đâu 0-6 Đuôi 0-6 06-60 Ăn Đuôi 0
22/07/2017 LOI HE THONG LOI HE THONG
21/07/2017 Đâu 2-7 Đuôi 2-7 27-72 Trượt Đầu Đuôi
20/07/2017 Đâu 2-4 Đuôi 2-4 24-42 Trượt Đầu Đuôi
19/07/2017 Đâu 3-7 Đuôi 3-7 37-73 Ăn Đâu Đuôi 37
18/07/2017 Đâu 3-8 Đuôi 3-8 38-83 Trượt Đầu Đuôi
17/07/2017 Đâu 5-8 Đuôi 5-8 58-85 Ăn Đâu Đuôi 88
16/07/2017 Đâu 9-6 Đuôi 6-9 69-96 Ăn Đuôi 9
15/07/2017 Đâu 9-8 Đuôi 8-9 89-98 Ăn Đâu 8
14/07/2017 Đâu 6-7 Đuôi 6-7 67-76 Ăn Đâu Đuôi 66
13/07/2017 Đâu 1-3 Đuôi 1-3 13-31 Ăn Đâu Đuôi 31
12/07/2017 Đâu 0-8 Đuôi 0-8 80-08 Trượt Đầu Đuôi
11/07/2017 Đâu 1-8 Đuôi 1-8 18-81 Ăn Đâu 1
10/07/2017 Đâu 4-7 Đuôi 4-7 47-74 Ăn Đâu Đuôi 47
09/07/2017 Đâu 2-3 Đuôi 2-3 23-32 Ăn Đuôi 3
08/07/2017 Đâu 5-6 Đuôi 5-6 56-65 Ăn Đuôi 6
07/07/2017 Đâu 4-9 Đuôi 4-9 49-94 Ăn Đâu Đuôi 94
06/07/2017 Đâu 8-9 Đuôi 8-9 89-98 Ăn Đâu 8
05/07/2017 Đâu 0-6 Đuôi 0-6 06-60 Ăn Đuôi 6
04/07/2017 Đâu 4-8 Đuôi 4-8 48-84 Ăn Đâu Đuôi 48
03/07/2017 Đâu 4-5 Đuôi4-5 45-54 Trượt Đầu Đuôi
02/07/2017 Đâu 6-8 Đuôi 6-8 68-86 Trượt Đầu Đuôi
01/07/2017 Đâu 3-5 Đuôi 3-5 35-53 Trượt Đầu Đuôi
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI

mớiHTTP://CAUVIP248.WIN
CẦU ĐẸP CỦA CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới Bạn là người đang muốn tìm cặp DÀN LÔ 10 SỐ miền bắc đẹp nhất để chơi DÀN LÔ 6 SỐ trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh LÔ 10 SỐ nào để chiến thắng,hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn LÔ 10 SỐ đẹp nhất.Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay LÔ 10 SỐ đẹp nhất trong ngày.

DÀN LÔ 10 SỐ CAO CẤP (LÔ 10 SỐ) VIP (ngày, giá: 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ 10 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 CAI 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU DÀN LÔ 10 SỐ CAO CẤP
CẦU ĐẸP CỦA CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới Bạn là người đang muốn tìm cặp DÀN LÔ 6 SỐ miền bắc đẹp nhất để chơi DÀN LÔ 6 SỐ trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh LÔ 6 SỐ nào để chiến thắng,hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn LÔ 6 SỐ đẹp nhất.Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay LÔ 6 SỐ đẹp nhất trong ngày.

DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP (LÔ 6 SỐ) VIP (ngày, giá: 800.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ 6 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 12h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4cai 200k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP


Soi Cầu Miền Bắc


Đang Oline: